Lịch Tết 2016
Cập nhật: 28.10.2016 02:03
Nhận thiết kế & In ấn Lịch , Thiệp 2015

- Lịch treo tường
- Lịch để bàn chữ A, chữ M
- Lịch Block
- Thiệp năm mới
- Bao lì xì
Vui lòng liên hệ: 0902 699 947

 LỊCH ĐỂ BÀN :
  - CHỮ A   Giá: 18.000đ - 25.000đ ( tùy theo số lượng )
  - CHỮ M  
Giá: 30.000đ - 35.000đ ( tùy theo số lượng ) 
LỊCH LÒ XO GIỮA - UV ĐỊNH HÌNH BẾ NỔI - 37 x 68cm Gắn Block
   
Giá: 80.000đ - 130.000đ ( tùy theo số lượng )

LỊCH LÒ XO GIỮA - UV ĐỊNH HÌNH BẾ NỔI - DÊ VÀNG NHỰA NỔI - 37 x 68cm Gắn Block 
   
Giá: 100.000đ - 150.000đ ( tùy theo số lượng )