Bao thư
Cập nhật: 17.10.2016 10:11
BẢNG GIÁ:

STT  Tên sản phẩm  Quy cách ĐVT Số lượng  Giá tiền (đ) 
 1 Bao thư lớn
(In offset)
 • In offset 4 màu 1 mặt
 • Kích thước: 25x35 cm, nắp 3 cm
 • Giấy fort 100, bế dán, không kep nắp
 • Có keo nắp : +80đ/cái
 • Giấy fort 120: + 150đ/cái
cái  1.000 2.300.000đ
2.000 3.500.000đ
5.000  6.800.000đ
10.000  13.000.000đ
 2 Bao thư nhỏ
(In offset)
 • In offset 4 màu 1 mặt
 • Kích thước: 12x22 cm, nắp 3 cm
 • Giấy fort 100, bế dán, không kep nắp
 • Có keo nắp : +80đ/cái
 • Giấy fort 120: + 150đ/cái
 cái  1.000
1.500.000đ
 2.000 2.000.000đ
5.000   3.300.000đ 
10.000  4.900.000đ
 3
 Bao thư 
( In Lụa )
 • In lụa 1 màu ( in thêm 1 màu + 150đ )
 • Kích thước: 12 x 22cm
 • Giấy For 100
 • Có keo nắp: + 80đ
 • Giấy Fort 120: +150.đ   
 • Bao thư nắp đứng + 80đ
Cái  1.000    760.000đ
2.000  1.200.000đ
3.000  1.600.000đ 
5.000  2.800.000đ 

 * Thiết kế mẫu miễn phí
 * Giao hàng miễn phí tại Q.6, Q.5, Q. Bình Tân, Các Quận khác phụ phí .30.000đ
 * Giá trên chưa bao gồm VAT


MỘT SỐ MẪU BAO THƯ THAM KHẢO: